Blog

Uluslararası Öğrencilere Teşvik

15 Kasım 2016 by in Genel, Haber Merkezi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında, “uluslararası öğrenci ve mezun bilgi sistemi” oluşturulması planlanıyor. İlk defa gelecek öğrencinin uçak bileti, öğrenim ve barınma ücretleri ile sigorta prim giderleri karşılanacak.


 

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmeleri için “uluslararası öğrenci ve mezun bilgi sistemi” oluşturmayı planlıyor. İlk defa gelecek uluslararası öğrencinin uçak bileti, öğrenim ücreti, aylık sigorta prim giderleri ile barınma ücretleri başkanlık bütçesinden karşılanacak.

FETÖ’nün başta ABD olmak üzere birçok ülkede, eğitim ve diğer alanlarda Türkiye aleyhine gerçekleştirdiği “lobi faaliyetleri” nedeniyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2017 yılındaki yurt dışı faaliyetlerini artıracak.

Başkanlığın bu faaliyetlerine ve gelecek yılki hedeflerine, 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında yer verildi, ayrıca uluslararası öğrencilere yönelik projeler anlatıldı.

Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için, akademik ve mesleki rehberlik ile sosyal ve kültürel rehberlik hizmetlerinin planlanarak uygulanacağı belirtilen kitapçıkta, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hazırlanan uluslararası öğrenci strateji belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, başkanlıkta “uluslararası öğrenci ve mezun bilgi sistemi”nin oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

Kitapçıkta, diğer faaliyet ve hedefler şöyle sıralandı:

– 2016 yılında yurt dışı merkezlerde seçici kurullar vasıtasıyla başkanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye’de eğitim görecek olan burslu uluslararası öğrencilerin seçim çalışmaları 2017 yılında da gerçekleştirilecek.

– Türkiye’ye “Türkiye bursları” kapsamında yeni gelecek olan yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenci ile Türkiye’de eğitim gören 16 bin civarındaki uluslararası öğrenciyi ilgilendiren burs sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek.

– Uluslararası öğrenciler arasından ihtiyaç duyulanlara 3 aylık Türk Dili Yaz Kursu ve başarı destek bursu verilecek.

– Türkiye’ye “Türkiye Bursları” kapsamında gelen uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinin verimli geçmesi açısından, ilk defa gelecek olan ve mezun olan her bir öğrenci için, yıllık bir defaya mahsus olmak üzere uçak bileti verilmesi, öğrenim ücretleri, aylık sigorta primi giderleri ile barınma (yurt) ücretlerinin başkanlık bütçesinden karşılanması planlanıyor.

– Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kamu kurumlarının yapacağı hizmetlerle ilgili öncelikli alanları belirleyerek, kamu kaynaklarının belirlenen öncelikler çerçevesinde harcanması sağlanacak.

– Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızın kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, soydaş ve akraba topluluklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetler geliştirilecek ve bu kapsamda destek sağlanacak.

– Başkanlığın görev alanı ile ilgili süreli ve süresiz yayınların planlaması yapılıp yayınlanacak veya yayınlatılacak, başkanlık görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenleyecek veya düzenletecek.

– Bütçe kanunlarıyla tahsis edilen ödeneklerin verimli ve etkin şekilde kullanımını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol mekanizmaları geliştirilecek, başkanlıkta etkin bir iç kontrol sistemi kurulacak.

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org