Hakkımızda

Bâb-ı Âlem

Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem; farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

Misafir öğrencilerimizin Bâb-ı Âlem çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir.

Bâb-ı Âlem, bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edinmiştir. Derneğimiz 2004 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) kurucu üyesi olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, aynı zamanda İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) üyesidir.

Misyonumuz&Vizyonumuz

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

“Biz Bir Milletiz”  sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerimiz halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz ilgili resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. Bâb-ı Âlem, misafir öğrencilerin eğitimi için aşağıda özetlenen farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımız.

Misafir Öğrenciler

Ülkemiz muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip toplumumuz, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki medeniyetlere ve bu medeniyetlerin teşekkülüne kaynaklık eden insanlara yabancı değildir. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelip ülkemizde eğitim gören öğrencileri “yabancı” olarak göremeyiz. “Uluslararası öğrenci” ifadesi ise çok renksiz bir isimlendirmedir. Bu öğrencilere Bâb-ı Âlem olarak ‘yabancı öğrenci’ değil ‘misafir öğrenci’ diyoruz. Zengin bir tarihi mirasa sahip olmanın getirdiği birtakım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ülkemizde ağırlamaktayız.

Misafir Öğrenci Kimdir?

En özet tanımıyla: kendi ülkesinden kalkıp eğitim için ülkemize gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencidir. Dil eğitimi, ortaöğretim, lise, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde herhangi bir eğitim maksadıyla başka bir yerden ülkemize gelen, pasaport ve ikamet gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir. Mülteci, kaçak, sığınmacı, turist, tüccar vs. gibi eğitim dışı maksatla ülkemizde bulunan kişiler bu tanımın içinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla misafir öğrencilerle ilgilenen derneğimiz, tanımda bahsedilen kişilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte ve uzmanlaşmasını bu tanıma göre yapmaktadır.

Ülkemizde Misafir Öğrenciler

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp günümüzde de devam eden, ülkemize misafir öğrenci gelişi cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hız kazanmıştır. Bu hız Soğuk Savaş sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla artarak devam etmiştir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet tarafından on bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devlet tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkanıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarda muazzam bir artış gözlemlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de, 182 ülkeden 210 binin üzerinde misafir öğrenci bulunmaktadır.

Dünya’da Uluslararası Öğrenci

İletişim teknolojisinin hızla geliştiği, ulaşım imkanlarının kolaylaştığı dünyamızda her geçen yıl kendi ülkesi dışında eğitim alan uluslararası öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. 2021 yılı itibariyle dünya genelinde takriben 6 milyon insan, bir başka ülkede uluslararası öğrenci olarak eğitim görmektedir.

Yönetim Kurulu

No Ad Soyad Ülke Görev
1 Ercan Akcan Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
2 Mehmet Evran Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3 Emin Sandık Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
4 Tayfun Karagülle Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
5 Murat Bozkurt Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

2352Uluslararası Öğrenci
90BİNYıllık Ziyaretçi
82Ülke
1513Yıllık Faaliyet

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği 18 yıldır bu ülkenin misafirleri olarak gördüğümüz uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Eylül2020

Bayrak Değişimi

Yep yeni heyecanla Yunus Tatlı Yönetim Kurulu Başkanı olarak bayrağı devraldı.

Temmuz2016

Bayrak Değişimi

Onlarca ülkeden binlerce uluslararası öğrenciyle büyük bir aile olarak misafir öğrenci çalışmalarımız devam ederken Mehmet Kara Yönetim Kurulu Başkanı olarak bayrağı devraldı.

Temmuz2013

Bayrak Değişimi

Artık rutinleşen faaliyetlerin yanında Uluslararası Öğrenci Buluşmalarını Türkiye’nin farklı illerine taşıdık. Başkanlık bayrağını Ali Arıkmert teslim aldı.

Eylül2012

UDEF'in Kuruluşu

5. Uluslararası Öğrenci Buluşmasıyla Sultanahmet’te meydanlara çıktık. Karagümrük’teki yeni hizmet binamıza taşındık. UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) kuruldu.

Kasım2011

Diğer İllerde Teşkilatlanma

İstanbul dışındaki diğer illerde de sayıları hızla artan misafir öğrencilere ev sahipliği yapabilmek için o şehirlerde kurumsallaşma çalışmalarına ve hizmete başladık.

Ağustos2010

Bayrak Değişimi

Ülkemize gelen misafir öğrenci sayısı hızla artmaya başladı. Buna paralel olarak hizmet sahasını genişleten Bâb-ı Âlem’in Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Bolat geldi.

Ekim2009

Kurumsallaşma

Yenilenmiş misyon ve vizyonuyla eğitim, rehberlik – danışmanlık ve sosyal faaliyetlerde misafir öğrenci çalışmasında kurumsal bir marka haline geldik.

Mart2008

Yeni Bina, Yeni Heyecan

SADER misafirlerimize de bize de dar gelmeye başladı. Daha iyi ev sahipliği yapmak, kapsayıcılığımızı artırmak için Bâb-ı Âlem ismi ile beş katlı yeni binamıza taşındık.

Mayıs2007

Uluslararası Öğrenci Buluşması Başladı

Ülkemizdeki misafir öğrencilerin varlığından kamuoyunu haberdar etmek için bu yıl 11.’si düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Buluşmalarını başlattık. Başkanlık emanetini Veysel Başar devraldı.

Haziran2006

Artan Heyecan ve Azim

Üç katlı bir binamız, ev sahipliği görevini üstlenen bir ekibimiz ve bizi her zaman daha ileriye götüren çalışma heyecanımız vardı. Hem misafirlerimiz hem de heyecanımız her geçen gün artıyordu.

Nisan2005

Bayrak Değişimi

Burhanettin Güvercin abimizi bir trafik kazasında kaybettik. Onun başlattığı bu hayırlı çalışmayı devam ettirmek üzere SADER ismi ile kurulan derneğimizin başkanlığına Mehmet Çelik geçti.

May2004

Kuruluş

Tam 10 yıl önce ülkemizdeki misafir öğrenciler için başladı Uluslararası Öğrenci çalışması. Burhanettin Güvercin bu geminin ilk kaptanı oldu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu

UDEF

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu – UDEF kurucu üyesidir.

testimonials

What They Are Saying

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org