Blog

Uluslararası Öğrencilere Çalışma İzni Müjdesi !!!

18 Mayıs 2013 by in Genel, Haber Merkezi

iç
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU, Kanun No:6458 ile 4 Nisan 2013 tarihinde TBMM kabul edildi. Resmi Gazete 11 Nisan 2013  perşembe 28615 sayısında yayınlanan  kanunun 41. maddesine göre:

Öğrencilerin çalışma hakkı

MADDE 41 – (1) Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org