Blog

Türkiye’nin Misafir Öğrencileri | Muhsin Meriç

21 Mart 2012 by in Blog, Genel

Zincirlerinden kurtuldukça, kapılarını her geçen sene dışarıya daha çok açması ve son yıllarda her sahada dışa açılmasının da bir neticesi olarak Türkiye, pek çok ülkeden muhtelif meslek grupları için olduğu gibi, öğrenciler için de önemli bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

Bir yandan yapılması planlanan temel eğitim reformu ve açılan iki yüze yakın üniversitesi ile cumhuriyet tarihinin en kapsamlı momentumunu yakalayan Türkiye’nin yabancı (misafir) öğrenci konusunda da hem sayı ve kalite hem de hizmet bakımından önümüzdeki yıllarda cazibesiyle ve tarihi önemiyle orantılı bir seviyeye ulaşması arzu ediliyor.

Bugün Türkiye’de 147 ülkeden 26.200 uluslararası (veya misafir) öğrenci bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 96 ülkeden 8 bini İstanbul’da eğitimine devam ediyor. Ekonomik olarak dünyada 110 milyar dolarlık bir pazarı olan yabancı (misafir) öğrenci sayısının Türkiye’de 8 yıl içerisinde 100 bini geçmesi ve kazancın da 3 milyar dolar olması hedefleniyor.

UNESCO verilerine göre 3,1 milyon öğrenci bugün kendi ülkesinin dışında eğitimine devam ediyor ve bu sayının 2020 yılında 7 milyon olması bekleniyor. ABD (690 bin), İngiltere (340 bin) ve Avustralya (280 bin) sektörde başı çekiyor. Fransa ve Almanya’da okuyan öğrenci sayıları ortalama 250 bin civarında. Malezya, Çin, Singapur ise toplam uluslararası öğrenci ‘pasta’sının %12’sine ulaşmış durumdalar. Ülkesi dışında eğitim gören Çinli öğrenci sayısı bile yaklaşık 500 bin. 340 bin öğrenci ise kendi ülkesinden ayrılmadan İngiltere’deki herhangi bir üniversitede eğitimine devam ediyor. Bu da meselenin bir başka ciheti.

Türkiye bu sahada sayı bakımından, Sudan ve Çek Cumhuriyeti ile neredeyse aynı seviyede; yani henüz yolun başında.

Yolun başında olmakla birlikte, gerek resmi gerekse sivil ölçekte misafir öğrencilerin önünü açacak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, burs vs. imkânlarının artırılması gibi mevzularda son yıllarda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor Türkiye’de. Sözgelimi iki sene önce kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sırf misafir öğrenciler için bir daire başkanlığı tesis etti. Diyanet Vakfı bu sahadaki faaliyetlerini son yıllardaki ‘bakış açısı’ değişikliğine uygun olarak artırdı.

Sevindirici olan, teknik imkânların geliştirilmesinden çok, bu konudaki bilincin istikametli olması. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in geçtiğimiz şubat ayında Ankara’da düzenlenen öğrenci buluşmasında sarf ettiği şu sözler bile konuya, en üst seviyede doğru yaklaşıldığının işareti: “Sizlerle yüzlerce yıllık ortak tarihin ipliği ile dokunmuş sevgi ve gönül bağımız bulunuyor. Yabancı öğrenci çalışmalarına sadece ekonomik kazanç olarak bakan ve eğitim öğretimin insani boyutunu göz ardı eden ülkelerden bu noktada ciddi bir şekilde ayrışıyoruz.”

Bu doğru anlayışa sahip, tecrübeli sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve kendilerini gittikçe geliştirmesi ise asıl önemli gelişme Türkiye için. Yabancı öğrenci tabirinin yerini ‘misafir öğrenci’ye bırakması bile seviyenin nerede olduğunu gösteriyor. Bu konuda başı çeken M.Ali Bolat başkanlığındaki Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği son zamanlarda tecrübesini ve başarısının sırlarını benzer kuruluşlarla paylaşarak tüm Türkiye’de önemli bir hamleye vesile oluyor ve Uluslararası Misafir Öğrenci Platformu’nun da kurulmasına ön ayak oluyor.

Türkiye’deki pek çok köklü sivil toplum kuruluşu farklı faaliyetlerinin yanı sıra misafir öğrencilere yönelik de hizmetler veriyor. Sahanın hassasiyeti ve önemi sebebiyle sırf bu alanda hizmet vermesi amaçlanan kuruluşlar ise yeni dönemin ürünleri.

‘Sadece’ misafir öğrenci konusunda hizmet veren başlıca kuruluşlar şunlar: Sefire-i Âlem Ulus. Öğrn. Derneği (İstanbul), Mevlana Ulus. Öğrn. Derneği (Konya), Asma Köprü Ulus. Öğrn. Derneği (Ankara), İpekyolu Ulus. Öğrn. Derneği (Bursa), Yunus Emre Ulus. Öğrn. Derneği (Eskişehir), İzmir Ulus. Öğrn. Derneği (İzmir), Kayseri Ulus. Öğrn. Derneği (Kayseri), Güldünya Ulus. Öğrn. Derneği (Isprata), 19 Mayıs Ulus. Öğrn. Derneği (Samsun), Karadeniz Ulus. Öğrn. Derneği (Trabzon).

Son dönemde ‘yumuşak gücünü’ fark eden, dış politikasını kartografik (coğrafi) değil, beşeri prensiplere göre yeniden düzenleyen, ‘kardeş’leriyle yeni ve sağlam köprüler kuran ve İslam dünyasındaki tarihi ve stratejik rolünün ve kimliğinin şuurunu çok daha iyi gören Türkiye; yakın gelecekte, misafir öğrencilerine mükemmel hizmetler vererek bilhassa İslam dünyasına ve insanlığa mensup olduğu medeniyetin esaslarını ve mesajını kolaylıkla ulaştırabilir.

O vakit, esecek rüzgârların tesirini hayal etmek bile muhteşem!

…..

İngilizce metin :

As a result of opening its doors to outside more every year that goes by and its initiatives abroad in every field Turkey has become a centre of attraction for students from a variety of countries as much as it becomes for members of different kind of professions.

Turkey which is gaining the most comprehensive momentum of history of republic with its planning of basic education reform and opening of nearly two hundred universities is desired to reach a level in coming years proportional to its attraction and historic significance in terms of extramural students both in quality and number and the service to be offered.

Today, Turkey has 26.200 international extramural students from 147 countries. 8 thousand of them from 96 countries continue their education in Istanbul. It is targeted that the number of the extramural students in Turkey to exceed 100 thousand and to get 3 billion dollars economically. The international market of extramural students is 110 billion dollars.

According to UNESCO’s data 3.1 million students continue their education abroad and this number is expected to rise 7 million in 2020.  USA (690 thousand), UK (340 thousand) and Australia (280 thousand) take the lead in the market. The number of the extramural students in France and Germany is 250 thousand for each country. Malaysia, China and Singapore have got 12 per cent of the international extramural students market. The number of Chinese students who study abroad is 500 thousand. 340 thousand students continue their education in any university in the UK with distance education system without leaving their country. This is another aspect of the issue.

Turkey is almost at the same level with Sudan and Czech Republic in this area; that is, at the beginning level.

Although we are at the beginning level there is a remarkable dynamism in Turkey on the issues such as legislation which will facilitate the adaptation of the extramural students whether in official or civil level, removal of infrastructure shortcomings and increasing of opportunities of scholarship, etc. For example, the Presidency for Turks Abroad and Related Communities which was established two years ago has appointed a head of department for the extramural students. Diyanet Foundation has increased its activities as parallel to its shift of perspective in this area.

What is pleasing is the steadfastness of awareness of the officials on this issue rather than the development of the technical opportunities. The following statement of Omer Dincer, the Minister of Education, which he made in a student gathering organized in Ankara last February indicates the appropriate perspective on the issue: “We, together, have a bond of love and heart which was weaved by hundred years of common history. We are remarkably distinguished from the countries which consider the extramural students as a way of economic gaining and ignore the human aspect of the education.”

The more important point for Turkey on this issue is the presence of NGOs which are experienced and have such an appropriate perception and their gradual development. Even, the change of the term ‘foreign students’ used for the extramural students in Turkish into ‘guest students’ shows the change of mentality on this issue. The Bab-i Alem International Students Association chaired by M. Ali Bolat which led the way in this issue causes a new development in Turkey by sharing its experiences and secrets of its success with similar institutions and it pioneers the establishment of the International Platform of Guest Students.

Alongside their different activities lots of the well-established civil institutions in Turkey give service to the extramural students. Because of the sensitivity and importance of this issue, the institutions which were established only to give service in this field are products of the new era.

The essential institutions which give service only in this area are as follows: Sefire-i Alem Int’l Students Assoc. (Istanbul), Mevlana Int’l Students Assoc. (Konya), Asma Köprü Int’l Students Assoc. (Ankara), Ipekyolu Int’l Students Asso. (Bursa), Yunus Emre Int’l Students Asso. (Eskisehir), Izmir Int’l Students Assoc. (Izmir), Kayseri Int’l Students Assoc. (Kayseri), GüldünyaInt’l Students Assoc. (Isparta), 19 Mayıs Int’l Students Assoc. (Samsun), Karadeniz Int’l Students Assoc. (Trabzon).

Turkey which has realized its ‘soft power’ recently, and reorganized its foreign policy based on human principles rather than the cartographic (geographic) conditions, and established the new and stable bridges with its brethren and reached an awareness about its historic and strategic role and identity in the Islamic world; could get across the message and essentials of the civilization that it is member of to the Islamic world and humanity by giving a perfect service to its guest students who will come soon.

It is awesome even to dream the influence of the winds which will blow as this expected time will come!

Kaynak : http://www.habervaktim.com/yazar/turkiyenin-misafir-ogrencileri-48852.html

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org