Blog

MİSAFİR ÖĞRENCİLERLE İLGİLENEN DERNEKLER PLATFORMU

24 Aralık 2013 by in Genel

Türkiye, son yıllarda birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da uluslararası arenada belli bir mesafe katetmiştir. Uluslararası öğrenciler için Türkiye bir eğitim üssü haline gelmektedir. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrencilerin sayısı günden güne artmaktadır. Buna parelel olarak bu öğrencilerle ilgilenen STK’lar da artış göstermektedir.

2011 Yılında, İstanbul’da bu alanda çalışma yapan STK’lar biraraya gelmiş ve Misafir Öğrenci Çalışması Yapan STK’lar Platformu’nu oluşturmuşlardır.  Platform  iki yıldan bu yana her ay düzenli olarak biraraya gelmekte ve çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir. Platformun amacı; ülkemizde okumakta olan misafir öğrencilerle ilgili çalışma yapan STK’lar arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve bu alana dair çalıştaylar yaparak raporlar hazırlamak ve böylece misafir örencilerin sorunlarının daha hızlı çözülmesine katkıda bulunmaktır..

Platform, zaman zaman Türkiye genelinde bu alanda çalışma yapan STK’ları da bir araya getirmekte ve ortak toplantılar gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde eğitim maksadıyla bulunan misafir öğrencilere “ensar” olabilmek gayretiyle çalışmalarını yürüten İstanbul’daki 24 derneğin oluşturduğu Platformu yönetmek üzere 5 dernekten oluşan bir sekreterya  seçilmiştir. Platformun sekreteryası şu derneklerden oluşmaktadır: Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği, Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği , Mavi Ay Uluslararsı Öğrenci işleri komitesi, Uygur Öğrenci İşleri Komitesi, İslam Dünyası Sivil Toplum Birliği.

Misafir Öğrenci ÇalışmasıYapan STK’lar Platformu Kasım ayı toplantısını,  Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde 18 derneğin katılımıyla gerçekleştirdi.

Sabah kahvaltısında bir araya gelen dernek temsilcileri yaptıkları kahvaltının ardından toplantıya geçtiler . Meşale Uluslararası Öğrenci Derneği ve Suriye Birlik ve Yardımlaşma Derneği’nin faaliyetlerinin kısaca tanıtılmasından sonra  Platforma üye olmak  için başvuruda bulunan Afrika Dostluk Derneği’nin başvurusu değerlendirildi ve üyeliğe kabulüne karar verildi.

Daha sonra, Sefire-i Alem ve Bab-ı Alem derneklerinin ayrı ayrı hazırladıkları  “misafir öğrencilerin sorunları” ile ilgili raporları gözden geçirildi.Konu ile ilgili bir taslak çalışma olarak kabul edilen raporlar Platforma katılan derneklerin temsilcilerine dağıtıldı ve konu hakkında daha geniş bir rapor hazırlanmasına kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda, Platform üyesi derneklerden Suriye Birlik ve Yardımlaşma Derneği’nin Suriyeli öğrenciler için düzenledikleri “mezuniyet programı”  ile Sınırsız Kardeşlik ve İnsani Yardım Derneği(Kiyader)in   “Uluslararası Kamuoyunun Türkiye Algısı ve Geleceği” konulu sempozyuma bütün Platform üyesi dernekler davet edildi. Bir sonraki toplantının 28 Aralık’ta İ.H.H. toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdi.

NOT: Fotoğraflar eski programlara aittir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org