Blog

İSLAM ALEMİNİN BÜYÜK KAYBI

11 Mart 2015 by in Genel, Haber Merkezi

Ünlü Özbek İslam alimi, Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği’nin üyesi, eski Orta Asya ve Kazakistan bölgesinin müftüsü ve bağımsızlıktan sonra Özbekistan’ın ilk müftüsü olan Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf 63 yaşında vefat etti.


İslam dünyasının en ünlü alimlerinden olan Muhammed Sadık ibn Muhammed Yusuf ibn Muhammed Ali dün geçirdiği kalp krizinden sonra vefat etti. Bugün öğle namazı müteakiben büyük tören ile Taşkent’teki Kökçe Camisinde cenaze namazı kılındı ve Şeyh Zeyneddin mezarlığına defnedildi.

Şeyhin vefatı bütün İslam alemini yasa boğdu, dünyanın çeşitli noktalarında Kur’ân hatmi yapıldı.

Şeyh, birçok kitabını fırkalara bölünmemek ve doğru yoldan sapmamak konusundaki sloganı ile yayınladı: “Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinin esasında saf ve samimi inanç, Kur’ân ve sünnetleri öğrenerek ona riayet etmek, islamî marifeti paylaşmak, büyük müctehidlerin takipçisi olmak, kardeşlik ruhuna sahip olmak, onun dışında cahillikten, ihtilaf ve fırkalara bölünmekten uzak durmak vardır.

MUHAMMED SADIK MUHAMMED YUSUF’UN ÖZGEÇMİŞİ

Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, Özbekistan’ın Andican ilinde 1952 yılında doğdu. Çocukluğunda dini eğitimi babası Muhammed Yusuf’tan aldı. 1970 yılında Buhara şehrindeki Mir Arap Medresesi’nde eğitimini devam ettirdi. Daha sonra Taşkent İmam  Buhari Yüksek İslam Enstitüsü’nde eğitim aldı ve 1975 yılında mezun oldu. 1976 yılında Libya Ad-Dava’ül İslami Milli İslam Üniversitesi’nde eğitimine başladı.  Libya’dan 1980 yılında mezun olup döndükten sonra Orta Asya ve Kazakistan Müslümanlar Dini Teşkilatı’nın Dış İlişkiler bölümünde görev aldı ve 1989 yılında Orta Asya ve Kazakistan bölgesinin Müftüsü olarak çalıştı. Özbekistan bağımsız olduktan sonra bu ülkenin ilk müftüsü olarak görevini 1993 yılına kadar sürdürdü.

1997 yılından itibaren Suudi Arabistan’daki Râbitat-ül Âlemü’l-İslam kuruluşunun Müslüman Ülkeler ve Bağımsız Devletler Topluluğu Federasyonu’nun başkanı olarak görev yürüttü.

MUHAMMED SADIK MUHAMMED YUSUF’UN ESERLERİ

 

Muhammed Sadık Muhammed Yusuf birçok makale ve kitap müellifidir. Yayınlarının çoğu kısmı Özbekçe olup, bazıları birçok dilleri tercüme edilmiştir. Muhammed Sadık Muhammed Yusuf’un “Tefsir-i Hilal”, “Tasavvuf Hakkında Tasavvur”, “İhtilaflar Hakkında”, “Din nasihattir”, “Ruhî terbiye” gibi kitapları okurlar arasında meşhur olup, birçok kere yayınlandı.

Kur’ân-ı Kerimin Özbekçe tefsiri olan “Tefsir-i Hilal” yedi ciltten ibaret olup, her cilt 640 sayfadan ibarettir.

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, Mansur Ali Nâsifî’nin “et-Tâcu’l-câmi li’l-Usûl fi Ehâdis er-Rasûl” kitabına toplam 39 ciltten ibaret şerh yazmıştır ve “Hadis ve Hayat” ismi ile yayınlamıştır.

“Hadis ve Hayat”ın 39 cildi aşağıdaki gibidir:

Birinci cilt “Mukaddime”

İkinci cilt “İmân ve İslâm”

Üçüncü cilt “Niyet, ihlas ve ilim”

Dördüncü cilt “Abdest”

Beşinci, altıncı ve yedinci ciltler “Namaz”

Sekizinci cilt “Zekat”

Dokuzuncu cilt “Oruç”

Onuncu cilt “Hac ve Umre”

On birinci cilt “Bey‘ (Alışveriş) ve ziraat kitabı”

On ikinci cilt “Ferâiz”

On üçüncü cilt “Nikah, boşanma, iddet”

On dördüncü ve on beşinci ciltler “Yemin, Nezr, Av ve kurban kesme”

On altıncı ve on yedinci ciltler “Yiyecek, içecek ve giyecek”

On sekizinci cilt “Tıp”

On dokuzuncu cilt “Alemlere rahmet olan Peygamber”

Yirminci cilt “Kur’ânda zikredilen nebilerin faziletleri”

Yirmi birinci cilt “Hudutlar”

Yirmi ikinci cilt “Emirlikler”

Yirmi üçüncü cilt “Sahabeler fazileti: Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer”

Yirmi dördüncü cilt “Hz. Osman ve Hz. Ali faziletleri”

Yirmi beşinci cilt “Cennetle müjdelenen on kişinin faziletleri”

Yirmi altıncı cilt “Bazı muhacirlerin faziletleri”

Yirmi yedinci cilt “Nübüvvet ailesinin hanımları”

Yirmi sekizinci cilt “Bazı ensarların faziletleri”

Yirmi dokuzuncu cilt “Ensar veya muhacir olmayan birkaç sahabelerin faziletleri”

Otuzuncu cilt “Kur’ân-ı Kerim’in faziletleri”

Otuz birinci cilt “Tefsir”

Otuz ikinci cilt “Rüya ve meseller”

Otuz üçüncü cilt “Cihat ve muharebeler”

Otuz dördüncü cilt “İyilik ve ahlak”

Otuz beşinci cilt “Zikir, dualar, istiğfar ve tövbe”

Otuz altıncı cilt “Zühd ve rekâikler”

Otuz yedinci cilt “Edep”

Otuz sekizinci cilt “Fitne ve Kıyamet alametleri”

Otuz dokuzuncu cilt “Kıyamet, cennet ve cehennem”

Onun dışında en çok yayınlanan “Sünnî Akide”, “Temizlik İmandadır”, “İslam’da İnsan Hukukları”, “Şayet takva sahibi isek”, “İslam Manevi cinayete karşı”, “İslam’da Aile”, “Tarih emanettir”, “Vasatiyye hayat desturu”, “Cemiyet göğsüne saplanan hançer”, “İslam saflığı yolunda”, “Ramazanı nasıl karşılayacağız?”, “Kifayet şerh-i muhteser-i vikaye” (üç cilt), “Şerh-i Edebü’i-müfred” (üç cilt) gibi toplam yirmi beşten fazla eserleri Orta Asya Müslümanları arasında sevilerek okunuyor.

Muhammed Sadık Muhammed Yusuf 2004 yılında faaliyetini başlayan www.islom.uz sitesinin yürütücüsü olarak faaliyet göstermiş ve bütün okurları ilgilendiren sorularına cevap vermiştir. Daha sonra www.islom.uz www.islam.uz www.info.islam.uz www.muslimaat.uz www.quran.uz www.hadis.islom.uz halol.org  gibi siteleri de Özbekçe ve Rusça olarak faaliyete geçirmiş, sürekli yeni bilgiler, kitaplar, haberler ile doldurarak İslam alemine hizmet etmiştir. Medya ortamında dinî ve sosyal konulardaki okurların sorularını yanıtlamış, çeşitli yarışmalar düzenlemiştir. Onun dışında Taşkent İmam  Buhari Yüksek İslam Enstitüsü’nde Tefsir, Kur’ân İlimleri, Ferâiz gibi dersleri vermiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org