Blog

HADİSLER IŞIĞINDA ÜÇ AYLAR | MUHAMMED ŞERİF

30 Nisan 2014 by in Blog, Genel

Arapça olarak “Şühûr-ü selâse”, yani (mübarek) üç ay diye bilinen aylar; Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.


Bu üç ay bir mevsimdir ve bu mübarek mevsimin girmesiyle birlikte Müslümanların ruhlarını manevi bir hava kaplar. Çünkü bu aylar İlâhî rahmetin coştuğu aylardır. Nitekim hadisi şeriflerde diğer vakitlerde iyilik ve ibadetlere on sevap verildiği, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verileceği zikredilmektedir.

Hadisi şerifler üç ayların değeri şöyle ifade etmektedir:

1. Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” diye buyurmaktadır. (Buhârî)

2. Sevgili Peygamberimiz, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur : “Recep ayından bir gün Allah rızası için oruç tutan bir insan bir sene nafile oruç tutmuş gibi olur. Kim bu ayda yedi gün oruç tutarsa Cehennemin kapıları kendisine karşı kapanır. Kim bu aydan sekiz gün oruç tutarsa Cennetin sekiz kapısı kendisine açılır. Kim bu aydan on gün tutarsa Cenab-ı Haktan ne isterse Allah ona verecektir. Kim bu aydan on beş gün oruç tutarsa semadan bir çağırıcı çağırır: Allah senin geçmiş günahlarını affetti. İyilik yapmaya devam et. Kim bu ayda daha çok oruç ve hayırlı ibadetler yaparsa Allah da kendisine daha çok sevap verir “ . (Taberani)

3. Ramazan ayındaki farz orucun yanı sıra Sevgili Peygamberimiz, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir. Nitekim Sevgili Peygamberimizin, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tuttuğu hadislerde geçmektedir. Recep ayı girdiğinde de, “Allah’ım, bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua etmişliği de rivayet edilmektedir. (Keşfu’l Hafa)

4. Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (r.a.)’ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek derdik (neredeyse ayın her gününde oruç tutardı), bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacaktır derdik.” (Müslim)

5. Hz. Aişe (r.a.) ise konuyla ilgili şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

Merhum Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri bu mevsimi şöyle vasıflandırmaktadır:

“Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin (ahiret ticareti) bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri (sergi) ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi (üç aylarınızı) tebrik ediyoruz.” (Şuâlar, s. 416)

Muhammed Şerif Mükerremov | Tacikistan

[title]BLOG YAZILARI[/title] [blog3 cat=blog]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org