Blog

Eğitim Çalışmaları

3 Kasım 2011 by in Eğitim Çalışmaları, Genel

Bâb-ı Âlem olarak, ülkemize gelmiş misafir öğrencilere yönelik yıl boyu devam eden seminerler, kurslar organize ediyoruz. Öğrencilerimiz YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) hazırlık seminerleri, Türkçe seminerleri, Dîvan Seminerleri, Diksiyon ve Kompozisyon, Temel Dinî Bilgiler, Kur’ân-ı Kerîm, Arapça, İngilizce, Osmanlı Türkçesi, Fotoğrafçılık seminerlerinde eğitim görme imkânı bulurken Paneller, Proje Grupları ve Kitap Tahlil Gruplarında aktif görev alarak önemli tecrübeler kazanıyorlar.
Bazı Faaliyet tanımları ise şöyle;

Türkçe Seminerleri
Türkiye’yi tanımanın başlangıcı

Ülkemize gelen misafir öğrencilerin ihtiyaç duydukları şeylerin başında Türkçe gelmektedir. Bâb-ı Âlem’de düzenlenen Türkçe dersleriyle öğrencilerin bu ihtiyaçlarına en iyi ve en hızlı şekilde cevap verilmektedir. Bunun için de öğrencinin seviyesine göre kademeler halinde sınıflar oluşturularak Türkçe dersleri yapılmaktadır. Alanında uzman ve tecrübeli Türkçe eğitmenleri tarafından haftanın her günü programlı şekilde onlarca ders yapılmaktadır. Eylül ayında başlayan Türkçe dersleri Haziran ayına kadar devam ederken yüzlerce öğrenci bu derslerde, dilimizi öğrenmenin yanında kültürümüzü ve ülkemizi de yakından tanımaktadır. Yaz dönemine göre de Türkçe öğretimi programlanmakta ve uygulanmaktadır.
Türkçe derslerimiz, Türkçe sinema ve belgesel gösterimleriyle desteklenmekte; bunun yanında Türkçe şiir ve Türkçe şarkı dinletileriyle de zenginleştirilmektedir. Bâb-ı Âlem’de Türkçe öğrenen misafir öğrencilere yönelik düzenlenen müze ziyaretleriyle, İstanbul içi gezilerle, pikniklerle öğrenciler arasında kaynaşma sağlanmaktadır.

Arapça Seminerleri
Kur’an Dili Arapça

Arapça Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in dilidir. Bunun yanı sıra dünyanın en çok kullanılan ve ihtiyaç duyulan dillerinden biridir hiç şüphesiz. Bu dilin öğretimi için Bâb-ı Âlem’de Arapça dil seminerleri düzenlenmektedir. Anadili Arapça olan eğitmenler tarafından verilen derslere çeşitli ülkelerden misafir öğrenciler katılmaktadır.

Diğer Dil Eğitimleri
Dünyanın Dilleri Bâb-ı Âlem’de…

Bâb-ı Âlem çatısı altında bulunan muhtelif ülkelerden öğrenciler dünya genelinde kabul gören dilleri de öğrenme imkânına sahip oluyorlar. Yüzden fazla dil konuşulan derneğimizde farklı bölgelerinde etkin olarak kullanılan dillerin öğretimi için seminerler düzenlenmektedir. Rusça, İbranice, Fransızca gibi alanlarda dil öğretimi yapılmaktadır. Baştan sona dört dörtlük bir yabancı dil öğrenimi olmasa da en azından o diller hakkında bilgi sahibi olunuyor. Tanışıp meramını anlatacak kadar da olsa bu dil hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Divan seminerleri

Divan seminerleri, öğrencilerimizde fikir birliği oluşturmak, ufuklarının genişlemesine yardımcı olmak ve genel kültür alanındaki eksiklerini belli ölçüde telafi etmek için yapılan haftalık düzenli seminerlerdir. Eğitim yılının başından bu yana devam etmekte olan bu seminerlere, alanında uzman öğretim görevlileri, topluma yön vermeye muktedir kanaat önderleri, toplumun fikrî temelini yapılandıran mütefekkir ve münevverler ile dünya siyasetini yakından takip eden araştırmacılar seminerci olarak katılmıştır.

Diksiyon Dersleri
İyi Bir Hitabet ve Güzel Bir Yazı için

Bir topluluğa hitap ederken nelere dikkat edilmeli, beden hareketleri, mimikler ve dil nasıl kullanılmalı? Güzel bir yazı nasıl kaleme alınabilir? Bunun için Bâb-ı Âlem’de Diksiyon ve Kompozisyon Seminerleri düzenleniyor. Türkçeyi sonradan öğrenen misafir öğrencilerin konuşmalarını ve yazmalarını daha da güzelleştirmek için Diksiyon ve Kompozisyon seminerleri düzenlenmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı sahasında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler dernek merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

Kitap tahlilleri

Bâb-ı Âlem’de faaliyet gösteren Öğrenci Çalışmaları Komisyonu, Sosyal Çalışmalar Komisyonu görev alan misafir öğrencilerimizle her hafta, dernek merkezimizdeki Endülüs Toplantı Salonu’nda, Nurettin Yıldız hocanın yazdığı “Dinimize Hizmetin İç Sorunları” adlı kitabın tahlili yapılmaktadır. Eğitim Komisyonu ise Dr. Hişam et-Talib’in hazırladığı ‘İslam Davetçilerine Eğitim Rehberi’ adlı kitabı tahlil etmektedir. Moderatörlüğü her hafta farklı bir öğrencinin aldığı oturumlarda kitaplar, konular halinde tahlil edilmekte ve her bölümde, programa katılan öğrencilerin aktif katılımıyla beyin fırtınası gerçekleştirilmektedir.
Gönüllü Ülke Temsilcileriyle İmamın Öldürülüşü adlı kitap, Kardeşlik Grubu’na katılan misafir öğrencilerle de ‘Nefsin Ayıpları’ adlı kitapların tahlilleri yapılmaktadır. Kardeşlik Grubu üyesi öğrencilerimiz ve Gönüllü Ülke Temsilcisi öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca dörder kitabın kritiğini gerçekleştirmiş oluyorlar.
Bunların yanı sıra misafir öğrencilerin ilgi alanları, üniversitede okudukları bölümleri, memleketlerinin siyasi ve ekonomik durumu ve misafir öğrencinin ihtiyaç duyacağı alanları dikkate alınarak özel okuma grupları oluşturularak kitap tahlil çalışmaları yapılmaktadır. Kitap tahlili yapılan bazı alanlar: Stratejik Araştırmalar, Medya, Dış Ticaret, Kültür-Sanat, Siyer, Dinler Tarihi, Sosyoloji, Siyaset, Psikoloji, Uluslararası ilişkiler, Kur’an, Ekonomi, Tarih, Edebiyat, Ahlak…

Kur’an-ı Kerim Öğretimi
Kitab’ı öğreniyoruz…

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumak müminlerin görevleri arasındadır. Yine bu mübarek mushafı öğrenmek ve öğretmek Peygamberimiz tarafından en hayırlı ameller arasında gösterilmiştir. Bu minvalde ülkemizde eğitim gören misafir öğrencilerden Kur’an-ı Kerim öğrenmek veya okumasını ilerletmek isteyenlere yönelik Bâb-ı Âlem’de eğitim programları yapılmaktadır. Elif Be’den başlayarak tecvit kaidelerine kadar adım adım ilerleyen bir çizgi doğrultusunda sürdürülmektedir. Birçok öğrencimizin severek katıldığı Kur’ân-ı Kerîm dersleri haftanın her günü derneğimizde görevli hafız ve ilahiyatçı eğitmenler tarafından verilmektedir.

Proje grubu
Test ediyoruz, uyguluyoruz

Bir fikri nasıl hayata geçirirsiniz sorusu, Proje Grubunun yaptığı 10 haftalık dersler sonunda cevabını buluyor. Lisans öğrencileri, son sınıf öğrenciler ve lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin katıldığı seminerlerde “bir proje nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır” konusunda uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Geçen yıllarda hazırlanan ve halen uygulanan projeler bulunurken bu sene misafir öğrencilerin kendi ülkelerinin gelişimi ve kalkınması için hazırlamış olduğu projelerden uygulanabilir olanları ise önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecektir.

Temel Dini Bilgiler
Akaid, Siyer, İlmihal, Kelam…

Misafir öğrencilerimizin din eğitimi ve temel dini bilgi alanındaki eksikliklerini giderebilmeleri amacıyla özel eğitim programları düzenlenmektedir. İlahiyat alanında uzman hocaların görev aldığı programlarda “Akaid, Siyer, İlmihal, Kelam” gibi temel dersler verilmektedir. Her hafta Cumartesi günleri dernek merkezindeki seminer salonlarında gerçekleştirilen programa muhtelif ülkelerden misafir öğrenciler katılmaktadır. Her yıl Kasım ayında başlayan Temel Dini Bilgiler programı Mayıs ayına kadar devam etmiştir.

Üniversite Hazırlık Dersleri
Misafir Öğrencileri Üniversiteye Hazırlıyoruz

Başka bir ülkeden ülkemize eğitim ve öğretim için gelmiş üniversite adayının üniversitede istediği bölümü kazanabilmesi için üniversiteye giriş sınavlarından iyi puan alması gerekmektedir. Bu yarışta misafir öğrencilerimize yardımcı olabilmek amacıyla, Bâb-ı Âlem dernek merkezinde “Üniversite Hazırlık Seminerleri” düzenlenmektedir. Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Komisyonunca düzenlenen seminerlere yoğun ilgi gösterilirken bu seminerlere katılan öğrencilerin de sınavda gözle görülür başarılar elde ettiklerini görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl yapılan bu örnek çalışma bu sene de tekrar edilmiştir. 02 Kasım 2009 Pazartesi tarihinde başlayan Üniversite Hazırlık Seminerleri üç ayrı grup halinde yürütülmüştür. Üniversite Hazırlık Seminerleri kapsamında Matematik, IQ (Genel Yetenek) ve Geometri alanlarında, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde düzenli bir program takip edilmiştir. 09 Mayıs 2010 tarihinde yapılan YÖS’e (Yabancı Öğrenci Sınavı) kadar, testler çözülerek, tarama ve deneme sınavları yapılarak program devam etmiştir. YÖS 2010 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Bunun yerine üniversiteler, kendi yapacakları sınavlarla ve ACT, SAT gibi uluslararası sınavlarda alınan puanlara göre misafir öğrenci kabul edeceklerdir.

One Comment
 1. arapça dersleri için başvuru nerden yapılıyor. teşekkürler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org