Blog

Dernek Tüzüğü

16 Haziran 2011 by in Genel

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
Madde 1:
DERNEĞİN ADI, KISA ADI VE ADRESİ:
I. ADI: Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
II. KISA ADI: Bâb-ı Âlem
III. DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul
Madde 2:
DERNEĞİN AMACI:
1) Kültür Birliği ve medeniyet bilincinin oluşturulması amacıyla diğer ülkeleri tanımak, bu ülkelerin sosyal ve siyasi yapıları hakkında araştırmalar yapmak ve
yaptırmak. Bu çalışmalarla elde edilen verileri derlemek, arşivlemek Ve kamuoyuyla paylaşmak.
Ülkemizin kültür ve turizmini tanıtabilmek, ülkemizin örf, adet ve geleneklerini yaşatabilmek, Osmanlı ve Türkiye tarihi bilincini verebilmek, tarihi birlikteliğimiz
olan ülkelerle ortak eğitim anlayışı oluşturmak.
2) Eğitim ve öğretimle ilgili çalışmalar yapmak ve yayınlamak. Telif ve tercüme eserler
yayınlamak, yayınlanmasına yardımcı olmak, eğitim ve öğretimle ilgili aksaklıkları
belirlemek, çözüm önerilerini sunmak. Mezkûr konularla ilgili bir bilgi bankasının
kurulmasını sağlamak.
3) Yurtdışından ülkemize eğitim ve öğrenim için gelen, aynı amaçla ülkemizden yurtdışına
giden ve ülkemiz genelinde eğitimine devam eden öğrencilerin, eğitimine maddi ve manevi
katkıda bulunmak.
4) Ekonomik ve farklı sebeplerle eğitimden yoksun kalan bireylere fırsat eşitliği sağlayabilmek, alanlarında söz hakkı sahibi bilim adamları yetiştirmek.
DERNEĞİN, YUKARIDAKİ GENEL AMAÇLARININ YANINDA, ÖZEL AMAÇLARI ŞUNLARDIR:
Madde 3:
I. Eğitim faaliyetlerinde bulunur.
1. İlgili mevzuat dâhilinde yurt, dershane, kütüphane, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, etüt merkezleri vb. eğitim ve öğretim merkezleri
kurar.
2. Yurt içindeki ve yurtdışındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ilmi çalışmalarda bulunanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
3. Farklı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve dil eğitimi almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek ve katkıda bulunur.
4. İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırılması yönünde eğitsel faaliyetlerde bulunur.
5. Başarılı her öğrenciyi ödüllendirir.
6. Mali ve manevi değerler çerçevesinde eğitim öğretim çalışmaları yapar. Kültürel faaliyetlerde bulunur.
7. İlgili mevzuat dâhilinde spor sahası, spor salonu, meskun yerler dışında kamp merkezleri vb. yerler kurar.
8. Kültür, tabiat, tarih ve sanat değeri taşıyan eserlerin bakımını, onarımını restorasyonunu yapar ve toplumun istifadesine sunar.
9. Kültürel, tarihsel ve sanatsal değer taşıyan eserlerin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapar.
10. Kültür ve mirasın korunması ile kültürlerarası diyalogun geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.
11. Dernek, kültür, sanat, çevre, sağlık, eğitim ile hak ve özgürlükler alanında faaliyetlerde bulunur.
II. Yurt dışındaki Türk azınlıkların eğitim, kültür ve kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve katkıda bulunmak.
III. Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili her türlü araştırmayı yapmak, yayınlamak ve insanların bilgisine sunmak. Gerektiğinde konu ile ilgili
(Üniversiteler, uzman kuruluşlar vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslararası ve ulusal yardım kurum
ve kuruluşları işbirliğine girerek; projelerin uygulamasına yönelik hizmet vermek, ürün temini, nakledilmesi ve dağıtımına katkıda bulunmak, bütün bu çalışmaları
gözlemlemek ve raporlamak.
Madde 4:
I. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü sesli, görüntülü ve basılı yayınlarda bulunur. Her türlü eserin basım yayın ve dağıtımını yapar.
II. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçlarını kamuoyuna; her türlü sanal ortam faaliyeti, afiş, pankart, ilan, broşür, bülten, rapor, tanıtım kataloğu, tanıtım
malzemesi vb. bildiri ve her türlü tanıtım faaliyetiyle duyurur.
III. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü sergi, konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer, basın toplantısı, basın bildirisi,
bilgilendirme toplantıları, miting, yürüyüş, yemekli toplantı, çaylı toplantı, kermes, müzayede, spor müsabakaları, piknik, izcilik kampları, fuar, konser, çekiliş vb.
etkinliklerde bulunur.
IV. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; her türlü, federasyon, konfederasyon kurar ve kurulmasına öncülük eder, kurulmuş olanlara üye olur.
V. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; kooperatifler, vakıflar ve iktisadi işletmeler kurar ve işletir.
VI. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; bilimsel toplantılar düzenler, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir.
VII. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçları doğrultusunda; yazılı ve görsel medya programları hazırlar veya yayınlar.
VIII. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçlarını, her türlü sanal ortam faaliyetiyle (web sitesi, sosyal medya vb.) duyurur.
IX. Dernek 2. ve 3. maddedeki amaçlarını geliştirmek maksadıyla yardım toplama kampanyaları düzenler.
Madde 5:
I. Dernek 2. 3. ve 4. maddelerdeki amaçlarını ilgili mevzuatlar dâhilinde yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirir.
II. Dernek 2. 3. ve 4. maddelerdeki amaçları bizzat kendi gerçekleştirir.
III. Dernek 2. 3. ve 4. maddelerdeki amaçları gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler,
vakıflar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar vb. ile hayırsever vatandaşlarla iş birliği yapar.
IV. Dernek 2. 3. ve 4. maddelerdeki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde kurulu bulunan ilgili kurum ve
kuruluşlara üye olur. Bu kurum ve kuruluşlarla, yurt içinde ve yurt dışında her türlü iş birliği yapar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği yurtdışından ülkemize eğitim için gelen ve İstanbul’da eğitim gören misafir öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile birlikte çeşitli eğitim ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedir.

  ADRES

  Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Hakan Pasajı No 261/22 Fatih-İstanbul

  TELEFON

  +90 212 621 2743

  E MAİL

  info@babialem.org