Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem; farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

Misafir öğrencilerimizin Bâb-ı Âlem çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir.

Bâb-ı Âlem, bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edinmiştir. Derneğimiz 2004 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) kurucu üyesi olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, aynı zamanda İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) üyesidir.

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

“Biz Bir Milletiz”  sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, renk, dil, din, ırk, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetlerimiz halkımızın aynî ve nakdî yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz ilgili resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. Bâb-ı Âlem, misafir öğrencilerin eğitimi için aşağıda özetlenen farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğimiz her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimizin, farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımız.

Ülkemiz muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip toplumumuz, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki medeniyetlere ve bu medeniyetlerin teşekkülüne kaynaklık eden insanlara yabancı değildir. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelip ülkemizde eğitim gören öğrencileri yabancı olarak göremeyiz. Bu öğrencilere Bâb-ı Âlem olarak ‘Yabancı Öğrenci’ değil ‘Misafir Öğrenci’ diyoruz. Zengin bir tarihi mirasa sahip olmanın getirmiş olduğu bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ülkemizde ağırlamaktayız.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp günümüzde de devam eden ülkemize misafir öğrenci gelişi Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hız kazanmıştır. Bu hız Soğuk Savaş Sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla artarak devam etmiştir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet tarafından 10 bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devletimiz tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkanıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarında muazzam bir atış gözlemlenmektedir.

SAYILARLA BÂB-I ÂLEM

biz BİR milletiz!

2352
Uluslararası Öğrenci
82
Ülke
220
Günlük Ziyaretçi
14
Yıl

KURULLAR & ORGANİZASYON ŞEMASI

Bâb-ı Âlem UÖD Kurulları

Ad Soyad Ülke Görev
Mehmet Kara Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan Akcan Türkiye Başkan Yardımcısı
Emin Sandık Türkiye Genel Sekreter
Yalın Karadağ Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Suphi Uğur Çörekçi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Doyran Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Munawwar Huseyin Bangladeş Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Akkurt Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Küçükaytekin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Yıldızbakan Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Gannam Suriye Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Farah Cibuti Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Enes Arıkan Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Hasaballah Musbah Sudan Yönetim Kurulu Üyesi
İlker Gündoğdu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Acun Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Soyisim Ülke Görev
Emin Sandık Türkiye İcra Kurulu Başkanı
Yunus Tatlı Türkiye Afrika Bölge Başkanı
Salman Narlı Türkiye Türkçe Öğretmeni
Muhammed Akhyadov Çeçenistan Kafkasya&Orta Asya Bölge Başkanı
Çağrı Yaşar Arabacı Türkiye Balkanlar Bölge Başkanı
Ahmet Dervişev Makedonya Güney Asya Bölge Başkanı
Mehmet Şirincebe Türkiye Bâb-ı Şark Bölge Başkanı
Muhammed Eşref Mısır Tanıtım Birimi
Muhammed Adem Arıkan Türkiye Muhasebe&Kurumsal İlişkiler
Muhammed Rahimi Afganistan Eğitim Birimi

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği 14 Aralık 2012’de 11 dernek tarafından kurulan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu – UDEF’in kurucu üyesidir. Hedef kitlesi Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler olan üye dernekleri kısa zamanda 48 şehirde 56 sayısına ulaşmıştır. UDEF, Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon olarak belirlemiş bir federasyondur.